Tác giả Dương Nhung

Người sáng tạo nội dung cho công ty cổ phần nội thất Đức Khang, phụ trách website noithathoaphat.pro - chuyên cung cấp nội thất văn phòng, nội thất hội trường và nội thất gia đình.