Giảm hành vi gây hấn ở trẻ vị thành niên nhờ không gian xanh

0
Cập nhật lần cuối

Những trẻ vị thành niên 9-18 tuổi này sống tại những nơi có nhiều cây xanh ít có những hành vi gây hấn hơn đáng kể so với những trẻ sống tại khu vực có ít cây cối.

Các nhà khoa học tại ĐH Nam California gần đây đã thực hiện một nghiên cứu dọc đầu tiên để tìm hiểu xem môi trường xanh xung quanh nhà có làm giảm hành vi gây hấn ở nhóm vị thành niên California sống tại các khu vực đô thị không.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 1.287 trẻ vị thành niên từ 9 tới 18 tuổi. Họ đã đánh giá hành vi gây hấn của những trẻ vị thành niên này 2-3 năm/lần, hỏi phụ huynh xem con họ có những hành vi tấn công thể chất hoặc đe dọa người khác, phá hủy đồ đạc hoặc những hành vi tương tự khác hay không. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã liên kết khu vực sinh sống của trẻ vị thành niên với dữ liệu vệ tinh để đánh giá mức độ tập trung cây cối tại khu vực sinh sống của chúng. Kết quả cho thấy những trẻ vị thành niên 9-18 tuổi này sống tại những nơi có nhiều cây xanh ít có những hành vi gây hấn hơn đáng kể so với những trẻ sống tại khu vực có ít cây cối. Cả tiếp xúc trong thời gian ngắn (1-6 tháng) và thời gian dài (1-3 năm) với không gian xanh trong phạm vi 1 km quanh khu vực sinh sống đều có liên quan với giảm các hành vi gây hấn.Không gian xanh có thể làm giảm hành vi gây hấn ở trẻ vị thành niên

Nghiên cứu này cũng phát hiện các yếu tố như độ tuổi, giới tính, chủng tộc/dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội, nền tảng giáo dục của cha mẹ, nghề nghiệp, mức thu nhập hoặc tình trạng hôn nhân và mẹ có hút thuốc khi mang thai hoặc có bị trầm cảm hay không không ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu.

Ngoài ra, những lợi ích này có ở cả nam và nữ thuộc tất cả các dân tộc/chủng tộc và trong quần thể với những nền tảng kinh tế xã hội khác nhau và sinh sống ở những cộng đồng có đặc điểm xung quanh khác nhau. Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng mới cho thấy tăng cường cây cối xung quanh nơi sinh sống có thể là một chiến lược can thiệp hiệu quả cho phương pháp sức khỏe cộng đồng môi trường mà hiện tại vẫn chưa được xem xét đến.

Dựa trên những phát hiện của nghiên cứu này, các điều tra viên của USC ước tính rằng sự gia tăng mức độ xanh được quan sát thấy ở môi trường đô thị có thể làm giảm 12% số trường hợp có hành vi gây hấn ở trẻ vị thành niên California sinh sống tại khu vực đô thị. Kiến thức mới này có thể là lý do vững chắc để các nghiên cứu sau này tìm hiểu xem việc cải thiện cây cối xung quanh khu vực sinh sống có thực sự làm giảm những hành vi gây hấn ở vị thành niên hay không.

BS Tuyết Mai

(Theo THS/ Univadis)

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng